Zdjęcia rentgenowskie to jedno z podstawowych badań powszechnie wykorzystywanych w diagnostyce stomatologicznej, pozwalające przyjrzeć się wewnętrznej strukturze zęba lub zębów, bez konieczności ich rozwiercania. W stomatologii wykonuje się kilka rodzajów zdjęć RTG. Najczęściej są to zdjęcia zębowe, OPG – ortopantomograficzne, często określane nazwą zdjęć panoramicznych i zdjęcia cefalometryczne, które wykorzystuje się w ortodoncji.


Zdjęcia zębowe wykonuje się najczęściej przed leczeniem kanałowym zęba oraz po jego zakończeniu. Takie zdjęcie obejmuje swym zasięgiem najczęściej 2-3 sąsiadujące ze sobą zęby i pokazuje nie tylko ich korony, ale także korzenie oraz fragmenty otaczających je kości.


Zdjęcia OPG to zdjęcia przeglądowe wszystkich zębów, a także zatok szczękowych, żuchwy i kości szczęki. Wykonuje się w celu zobrazowania całości jamy ustnej.


Zdjęcia cefalometryczne najczęściej zlecane są przez ortodontów. Ten rodzaj zdjęć obrazuje nie tylko zęby i otaczające je kości szczęki, ale także całą czaszkę. Tego typu zdjęcie RTG umożliwia wykonanie dokładnych pomiarów kątów i odległości pomiędzy poszczególnymi punktami czaszki, co pozwala na wdrożenie właściwego leczenia.


Dzięki zastosowaniu nowoczesnego sprzętu zdjęcia RTG są całkowicie bezbolesne i niegroźne dla pacjentów. Do badania rentgenowskiego nie trzeba przygotowywać się w specjalny sposób, a jego wykonanie nie zajmuje więcej niż kilka minut. Dawki promieniowania rentgenowskiego są minimalne i bezpieczne dla zdrowia – oczywiście w przypadku kobiet w ciąży i małych dzieci badanie RTG wykonuje się jedynie za zgodą lekarza i przy zmniejszonej dawce promieniowania.